Ziarul personal Octavian Andronic
21 Ian 2020 - 19:24
Home Punctul pe Y ANDOgrafia zilei Foto EXPO

Ultimele postări pentru: 
> Punctul pe Y
> ANDOgrafia zilei
(dată curentă)

EXPOZIȚII 

ANDO - 100% Centenar

 Arhiva foto Nou !!! 

Inedit 

Gura lumii 

Meandrele concretului 

'Solicităm să nu se intre în contact cu păsările călătoare'

-- Gheorghe Flutur, ministrul Agriculturii

Sectiune diverse... 
Adauga o opinie

Cautare ZP 

"Un fond mutual nu înseamnă CARITAS"
.: Data 06-Iul-2010 :: Accesări: 1396 :: Tipărețte pagina curentă :: Tipărește tot:.

"Un fond mutual nu înseamnă CARITAS"
Invitat:George Danielescu
Data: 21 FEBRUARIE 1996

Octavian Andronic: Bună seara, stimați telespectatori. Vreme de decenii românii nu au știut ce înseamnă tranzacțiile financiare, o inflație lentă ținută cu mijloacele avute la îndemână de autorități făcea din CEC unica instituție depozitară a puținului avut al oamenilor muncii. Acolo banii păreau a fi într-o relativă siguranță pentru a da liniștea zilei de mâine. Revoluția a răsturnat însă brutal acest sistem conducând spre un dezechilibru care a creat spaima. Oamenii au constatat peste noapte că economiile lor nu mai valorează nici doi bani, că prețurile aleargă mai repede decât ei și au căutat cu disperare o ieșire din acest impas. Primul lucru care le-a ieșit în cale au fost jocurile piramidale. Aici a început și probabil aici s-a și sfârșit educația economico-financiară. N-ar trebui să ne mirăm deci că si astăzi ei judecă lucrurile prin prisma acestui model mai ales că și câteva spectaculoase scandaluri bancare le-au alimentat credința că totul este o păcăleală. Un fel de balon de săpun. Probabil că într-un mod similar au fost judecate, pe nedrept și fondurile mutuale. Invitatul nostru din această seară este dl George Danielescu, președintele SAFI, instituția care administrează fondul mutual al oamenilor de afaceri. Deși nu cred că mai este nevoie am să fac o scurtă prezentare a oaspetelui nostru este un om tânăr, născut în '49, a absolvit Facultatea de Comerț ASE în 1977, a fost ministru al finanțelor, în guvernul Stolojan , atunci când s-a procedat la o infuzie de liberalism în guvernul existent și a pregătit și demarat SAFI în 1993. Dle Danielescu, ce este așadar un fond mutual, ce-l caracterizează, ce-l face să nu semene cu experiențele de tip Caritas ?

George Danielescu: Da, deci așa cum ați spus sistemele Caritas au apărut, dacă vreți în perioada de formare a educației financiare a populației României după revoluție. Si asa cum știm o educație care se formează în copilărie se poate păstra mult timp în memoria oamenilor. Din această situație reacțiile de acum pot fi într-un fel imprevizibile. Deci ca să revin la prima întrebare a dvs., ce este un fond mutual, în primul rând vreau să spun că un fond mutual este o instituție financiară cu o vechime respectabilă. Primul fond mutual s-a înființat în secolele 19 după încheierea războiului din Statele Unite de independență și aceste fonduri au apărut ca urmare a necesității unei infuzii de capital din Europa, mai precis din Anglia către piața americană. în America primul fond mutual s-a înființat din secolul 20 pe baze moderne, în anul 1924 deci în plin ... bursier. Rezultă de aici că fondul mutual a apărut ca o necesitate a pieței deci ca un mecanism făcut să stimuleze investițiile. Deci un fond mutual este o instituție financiară sau în termeni mai populari este un fond bănesc constituit din depunerile persoanelor care cumpără titlul de participare emise de acest fond. Deci mecanismul este următorul: se constituie din membrii inițiali un fond de investiții, acest fond emite titlul de participare care sunt vândute cumpărătorilor, persoanelor care doresc să-și economisească și să investească disponibilitățile în acest tip de instituție financiară. El funcționează pe baza unor reglementări: în cazul țării noastre aceste reglementări sunt constituite din: Ordonanța 24, Legea bursei de valori și reglementările ulterioare emise în baza acestor legi de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare. Conform acestor reglementări, conform și practicii internaționale un fond mutual este administrat de o societate de investiții. Fondul mutual fiind o instituție fără personalitate juridică, această sumă de bani necesită un administrator competent, care să investească acești bani, din care să rezulte profit, profit care să se reflecte asupra valorii titlului de participare și deci să rezulte un câștig pentru cei care au investit banii.

Octavian Andronic: Am avut senzația sau într-un fel acest fond mutual a devansat puțin reglementările care ...

George Danielescu: Deci, ordonanța care reglementează fondul mutual a fost emisă în luna august 1993. Fondul Mutual al oamenilor de afaceri înființat de noi, de SAFI a fost, a făcut primele operații în luna decembrie 1993, deci el practic s-a înființat după apariția reglementărilor, problema a fost că Comisia Națională a Valorilor Mobiliare s-a constituit ulterior apariției reglementărilor și ulterior apariției fondului pe care l-a înființat SAFI - asta înseamnă pe la sfârșitul anului 1994 s-a înființat comisia si deci după înființarea comisiei aceasta a emis reglementări pentru autorizarea fondurilor, ca urmare și autorizările pentru fondul nostru și pentru celelalte fonduri au fost emise în toamna anului 1995.

Octavian Andronic: Adică în timp ce fondurile funcționau ...

George Danielescu: Da. Deci la data când au fost emise primele autorizații de funcționare pe lângă fondul mutual al oamenilor de afaceri mai funcționau deja încă două fonduri.

Octavian Andronic: Calitatea de investitor, posibilitatea de a îndeplini așa ceva i-a luat pe român pe nepregătite. Câte nu credeți că au înțeles cumpărătorii de certificate de investitor, mecanismul acestui sistem ?

George Danielescu: Deci, într-adevăr concluzia mea este că sunt puțini oameni care au înțeles mecanismul de funcționare. Fondurile mutuale si fondul pe care-l administrez eu au făcut o promovare susținută. Au prezentat prin diverse materiale modui de funcționare, mecanismele prin care se investesc și rezultă veniturile, prospectele de emisiune prezintă în mod detaliat toate aceste mecanisme și oamenii primesc aceste prospecte în momentul în care investesc banii, cu toate acestea sunt puțini cei care citesc cu atenție aceste prospecte deci puțini cei care înțeleg din păcate marea majoritate sunt atrași de veniturile pe care le oferă fondurile mutuale și care, după cum se știe în majoritatea cazurilor sunt superioare dobânzilor bancare. Deci, oamenii încă sunt atrași de mirajul unor câștiguri mai mari, sigur necesare în această perioadă de tranziție si de reducere a nivelului de trai, dar sunt atrași fără să înțeleagă si unde au depus banii.

Octavian Andronic: Spuneți-mi, vă rog care este deosebirea în acest sens dintre un certificat de investitor și un depozit de termen în bancă ? Ce îl face pe acesta superior depozitului ?

George Danielescu: În primul rând un depozit bancar reprezintă un contract încheiat între o societate bancară și depunător prin care i se promite, i se garantează pe termenul depunerii o dobândă fixă. Aceasta este caracteristica depozitului bancar, în timp ce caracteristica unei investiții la fondul mutual este că acei bani sunt investiți de societatea de administrare în diverse operații financiare, comerciale, deci în diverse titluri de valoare emise de societăți comerciale, acțiuni, obligațiuni emise de stat, chiar depozite bancare cu o rentabilitate mai ridicată, deci operația de investiții este preluată de administrator, în numele celui care a depus banii. Face acest lucru administratorul pentru că are o pregătire profesională și oameni calificați să facă acest lucru, are informații pe care le poate folosi, are o structură organizatorică pentru a putea face aceste investiții si încă un amănunt foarte important, investițiile făcute cu sume mai mari de bani, îi permit obținerea unei rentabilități mai ridicate decât ai făcute pe sume mici.

Octavian Andronic: Haideți să intrăm puțin în mecanismul acestui fond. Ce se întâmplă cu banii pe care îi depunem? Cum cresc ei ? Care este drojdia pe care o puneți în acest aluat ?

George Danielescu: Eu am pregătit câteva date sintetice relative la anul 1995 pe care l-am încheiat recent. Deci ca să vă dați seama cum se realizează creșterea valorii titlului de participare, a certificatului de investitor pot să vă spun că în anul 1995 la fondul mutual al oamenilor de afaceri au fost realizate încasări din vânzările de certificate de 345 miliarde lei si au fost efectuate plasamente în titluri de valoare de 454 miliarde lei și realizate venituri din plasamente de 48,7 miliarde lei. Deci iată că din aceste date rezultă într-un fel mecanismul de funcționare al fondului. Banii sunt depuși în conturile Fondului mutual, sunt preluați de administrare de către societatea de administrare care-i plasează. Din aceste plasamente efectuate pe diferite termene în diferite societăți comerciale si cu diferite rentabilități, rezultă venituri care se încasează și se reinvestesc într-un termen foarte scurt - aș putea spune - se reinvestesc deci se produc alte venituri, deci se produce permanent circulația banilor de la investitor către societatea comercială care-i valorifică, care plătește apoi dobânzile la acești bani, aceștia din nou produc bani. Deci veniturile care au fost realizate de 48,7 miliarde au fost reinvestite si au determinat creșterea valorii certificatului de investitor. Această nouă valoare reprezintă venitul pe care-l realizează depunătorul si pe care-l obține când dorește să se retragă din fondul mutual.

Octavian Andronic: Haideți să luăm si un alt exemplu care mi se pare mai concret. De exemplu, dacă cineva a cumpărat un certififcat de investitor în ianuarie 1995, l-a cumpărat cu 50 000 lei, care ar fi acum valoarea lui în termeni reali ?

George Danielescu: Deci eu am pregătit niște calcule care au fost publicate și în presă, recent deci de la început trebuie să precizăm două noțiuni. Ce înseamnă valoarea sau rentabilitatea nominală a unui certificat de invetitor și rentabilitatea reală ? Rentabilitatea nominală reprezintă creșterea valorii certificatului de investitor între două perioade. De exemplu în anul 1995 rentabilitatea nominală, deci creșterea de la 31 decembrie față de 1 ianuarie 1995 a fost de 120 %. Acum, pentru a stabili corect care a fost rentabilitatea certificatului trebuie să îinem cont de rata inflației care a fost în perioada respectivă, și după cum știm rata inflației poate fi măsurată atât în termenii monedei naționale, deci indicele creșterii preturilor de consum sau în termenii devalorizării leului deci devalorizarea leului în perioada de un an. Deci, ținând cont de acești doi indicatori a rezultat că rentabilitatea reală a certificatului de investitor a fost de aproximativ 60 - 65 %. 72% în termenii monedei naționale si 50,8% în termenii devalorizării leului fată de dolari. Deci acesta este rentabilitatea reală sau câștigul real pe care l-a obținut un investitor la Fondul mutual al oamenilor de afaceri.

Octavian Andronic: Spuneti-mi care este situația pe piața fondurilor mutuale . Sunt vreo opt în funcțiune la ora actuală. Se conturează pe zone de interes comun ? Există cumva riscul de a se ajunge la confruntări nedorite ? De tipul celui dintre societățile de asigurări care s-a produs acum vreo doi ani cu efectele cunoscute?

George Danielescu: Deci piața fondurilor mutuale este în plină dezolvatre. în urmă cu doi ani exista pe piață unul singur - Fondul mutual al oamenilor de afaceri, astăzi sunt peste 10 fonduri autorizate și funcționează opt. Pe de altă parte această piață este în plină dezvoltare comparativ cu celelalte segmente ale pieței financiare și am aici în vedere în primul rând CEC-ul și societățile bancare. Deci, pe un anumit segment al populației cel care reușește să realizeze lună de lună sau în mod temporar disponibilități monetare se produce la un moment dat o anumită concurență între instituțiile financiare care au ca obiectiv atragerea disponibilităților ceea ce nu este rău și ceea ce se întâmplă absolut în toate economiile de piață. Fiecare scoțând pe piață diverse titluri financiare specifice si cu caracteristici diferite și care pot să atragă un anumit segment sau alt segment. Adevărul este că în ultima perioadă, în ultimi zece ani, așa cum arată statisticile dinamica fondurilor mutuale a fost mult mai accentuată decât dinamica celorlalte forme de economisire, se apreciază că spre sfârșitul acestui secol volumul depunerilor în fondurile mutuale vor depăși depunerile în societățile bancare.Pagina: 1/2 pagina următoare >>

.: Înapoi la subiect ANTENA 1 - "CU CĂRȚILE PE MASĂ"