"Un fond mutual nu înseamnă CARITAS"


"Un fond mutual nu înseamnă CARITAS"
Invitat:George Danielescu
Data: 21 FEBRUARIE 1996

Octavian Andronic: Bună seara, stimați telespectatori. Vreme de decenii românii nu au știut ce înseamnă tranzacțiile financiare, o inflație lentă ținută cu mijloacele avute la îndemână de autorități făcea din CEC unica instituție depozitară a puținului avut al oamenilor muncii. Acolo banii păreau a fi într-o relativă siguranță pentru a da liniștea zilei de mâine. Revoluția a răsturnat însă brutal acest sistem conducând spre un dezechilibru care a creat spaima. Oamenii au constatat peste noapte că economiile lor nu mai valorează nici doi bani, că prețurile aleargă mai repede decât ei și au căutat cu disperare o ieșire din acest impas. Primul lucru care le-a ieșit în cale au fost jocurile piramidale. Aici a început și probabil aici s-a și sfârșit educația economico-financiară. N-ar trebui să ne mirăm deci că si astăzi ei judecă lucrurile prin prisma acestui model mai ales că și câteva spectaculoase scandaluri bancare le-au alimentat credința că totul este o păcăleală. Un fel de balon de săpun. Probabil că într-un mod similar au fost judecate, pe nedrept și fondurile mutuale. Invitatul nostru din această seară este dl George Danielescu, președintele SAFI, instituția care administrează fondul mutual al oamenilor de afaceri. Deși nu cred că mai este nevoie am să fac o scurtă prezentare a oaspetelui nostru este un om tânăr, născut în '49, a absolvit Facultatea de Comerț ASE în 1977, a fost ministru al finanțelor, în guvernul Stolojan , atunci când s-a procedat la o infuzie de liberalism în guvernul existent și a pregătit și demarat SAFI în 1993. Dle Danielescu, ce este așadar un fond mutual, ce-l caracterizează, ce-l face să nu semene cu experiențele de tip Caritas ?

George Danielescu: Da, deci așa cum ați spus sistemele Caritas au apărut, dacă vreți în perioada de formare a educației financiare a populației României după revoluție. Si asa cum știm o educație care se formează în copilărie se poate păstra mult timp în memoria oamenilor. Din această situație reacțiile de acum pot fi într-un fel imprevizibile. Deci ca să revin la prima întrebare a dvs., ce este un fond mutual, în primul rând vreau să spun că un fond mutual este o instituție financiară cu o vechime respectabilă. Primul fond mutual s-a înființat în secolele 19 după încheierea războiului din Statele Unite de independență și aceste fonduri au apărut ca urmare a necesității unei infuzii de capital din Europa, mai precis din Anglia către piața americană. în America primul fond mutual s-a înființat din secolul 20 pe baze moderne, în anul 1924 deci în plin ... bursier. Rezultă de aici că fondul mutual a apărut ca o necesitate a pieței deci ca un mecanism făcut să stimuleze investițiile. Deci un fond mutual este o instituție financiară sau în termeni mai populari este un fond bănesc constituit din depunerile persoanelor care cumpără titlul de participare emise de acest fond. Deci mecanismul este următorul: se constituie din membrii inițiali un fond de investiții, acest fond emite titlul de participare care sunt vândute cumpărătorilor, persoanelor care doresc să-și economisească și să investească disponibilitățile în acest tip de instituție financiară. El funcționează pe baza unor reglementări: în cazul țării noastre aceste reglementări sunt constituite din: Ordonanța 24, Legea bursei de valori și reglementările ulterioare emise în baza acestor legi de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare. Conform acestor reglementări, conform și practicii internaționale un fond mutual este administrat de o societate de investiții. Fondul mutual fiind o instituție fără personalitate juridică, această sumă de bani necesită un administrator competent, care să investească acești bani, din care să rezulte profit, profit care să se reflecte asupra valorii titlului de participare și deci să rezulte un câștig pentru cei care au investit banii.

Octavian Andronic: Am avut senzația sau într-un fel acest fond mutual a devansat puțin reglementările care ...

George Danielescu: Deci, ordonanța care reglementează fondul mutual a fost emisă în luna august 1993. Fondul Mutual al oamenilor de afaceri înființat de noi, de SAFI a fost, a făcut primele operații în luna decembrie 1993, deci el practic s-a înființat după apariția reglementărilor, problema a fost că Comisia Națională a Valorilor Mobiliare s-a constituit ulterior apariției reglementărilor și ulterior apariției fondului pe care l-a înființat SAFI - asta înseamnă pe la sfârșitul anului 1994 s-a înființat comisia si deci după înființarea comisiei aceasta a emis reglementări pentru autorizarea fondurilor, ca urmare și autorizările pentru fondul nostru și pentru celelalte fonduri au fost emise în toamna anului 1995.

Octavian Andronic: Adică în timp ce fondurile funcționau ...

George Danielescu: Da. Deci la data când au fost emise primele autorizații de funcționare pe lângă fondul mutual al oamenilor de afaceri mai funcționau deja încă două fonduri.

Octavian Andronic: Calitatea de investitor, posibilitatea de a îndeplini așa ceva i-a luat pe român pe nepregătite. Câte nu credeți că au înțeles cumpărătorii de certificate de investitor, mecanismul acestui sistem ?

George Danielescu: Deci, într-adevăr concluzia mea este că sunt puțini oameni care au înțeles mecanismul de funcționare. Fondurile mutuale si fondul pe care-l administrez eu au făcut o promovare susținută. Au prezentat prin diverse materiale modui de funcționare, mecanismele prin care se investesc și rezultă veniturile, prospectele de emisiune prezintă în mod detaliat toate aceste mecanisme și oamenii primesc aceste prospecte în momentul în care investesc banii, cu toate acestea sunt puțini cei care citesc cu atenție aceste prospecte deci puțini cei care înțeleg din păcate marea majoritate sunt atrași de veniturile pe care le oferă fondurile mutuale și care, după cum se știe în majoritatea cazurilor sunt superioare dobânzilor bancare. Deci, oamenii încă sunt atrași de mirajul unor câștiguri mai mari, sigur necesare în această perioadă de tranziție si de reducere a nivelului de trai, dar sunt atrași fără să înțeleagă si unde au depus banii.

Octavian Andronic: Spuneți-mi, vă rog care este deosebirea în acest sens dintre un certificat de investitor și un depozit de termen în bancă ? Ce îl face pe acesta superior depozitului ?

George Danielescu: În primul rând un depozit bancar reprezintă un contract încheiat între o societate bancară și depunător prin care i se promite, i se garantează pe termenul depunerii o dobândă fixă. Aceasta este caracteristica depozitului bancar, în timp ce caracteristica unei investiții la fondul mutual este că acei bani sunt investiți de societatea de administrare în diverse operații financiare, comerciale, deci în diverse titluri de valoare emise de societăți comerciale, acțiuni, obligațiuni emise de stat, chiar depozite bancare cu o rentabilitate mai ridicată, deci operația de investiții este preluată de administrator, în numele celui care a depus banii. Face acest lucru administratorul pentru că are o pregătire profesională și oameni calificați să facă acest lucru, are informații pe care le poate folosi, are o structură organizatorică pentru a putea face aceste investiții si încă un amănunt foarte important, investițiile făcute cu sume mai mari de bani, îi permit obținerea unei rentabilități mai ridicate decât ai făcute pe sume mici.

Octavian Andronic: Haideți să intrăm puțin în mecanismul acestui fond. Ce se întâmplă cu banii pe care îi depunem? Cum cresc ei ? Care este drojdia pe care o puneți în acest aluat ?

George Danielescu: Eu am pregătit câteva date sintetice relative la anul 1995 pe care l-am încheiat recent. Deci ca să vă dați seama cum se realizează creșterea valorii titlului de participare, a certificatului de investitor pot să vă spun că în anul 1995 la fondul mutual al oamenilor de afaceri au fost realizate încasări din vânzările de certificate de 345 miliarde lei si au fost efectuate plasamente în titluri de valoare de 454 miliarde lei și realizate venituri din plasamente de 48,7 miliarde lei. Deci iată că din aceste date rezultă într-un fel mecanismul de funcționare al fondului. Banii sunt depuși în conturile Fondului mutual, sunt preluați de administrare de către societatea de administrare care-i plasează. Din aceste plasamente efectuate pe diferite termene în diferite societăți comerciale si cu diferite rentabilități, rezultă venituri care se încasează și se reinvestesc într-un termen foarte scurt - aș putea spune - se reinvestesc deci se produc alte venituri, deci se produce permanent circulația banilor de la investitor către societatea comercială care-i valorifică, care plătește apoi dobânzile la acești bani, aceștia din nou produc bani. Deci veniturile care au fost realizate de 48,7 miliarde au fost reinvestite si au determinat creșterea valorii certificatului de investitor. Această nouă valoare reprezintă venitul pe care-l realizează depunătorul si pe care-l obține când dorește să se retragă din fondul mutual.

Octavian Andronic: Haideți să luăm si un alt exemplu care mi se pare mai concret. De exemplu, dacă cineva a cumpărat un certififcat de investitor în ianuarie 1995, l-a cumpărat cu 50 000 lei, care ar fi acum valoarea lui în termeni reali ?

George Danielescu: Deci eu am pregătit niște calcule care au fost publicate și în presă, recent deci de la început trebuie să precizăm două noțiuni. Ce înseamnă valoarea sau rentabilitatea nominală a unui certificat de invetitor și rentabilitatea reală ? Rentabilitatea nominală reprezintă creșterea valorii certificatului de investitor între două perioade. De exemplu în anul 1995 rentabilitatea nominală, deci creșterea de la 31 decembrie față de 1 ianuarie 1995 a fost de 120 %. Acum, pentru a stabili corect care a fost rentabilitatea certificatului trebuie să îinem cont de rata inflației care a fost în perioada respectivă, și după cum știm rata inflației poate fi măsurată atât în termenii monedei naționale, deci indicele creșterii preturilor de consum sau în termenii devalorizării leului deci devalorizarea leului în perioada de un an. Deci, ținând cont de acești doi indicatori a rezultat că rentabilitatea reală a certificatului de investitor a fost de aproximativ 60 - 65 %. 72% în termenii monedei naționale si 50,8% în termenii devalorizării leului fată de dolari. Deci acesta este rentabilitatea reală sau câștigul real pe care l-a obținut un investitor la Fondul mutual al oamenilor de afaceri.

Octavian Andronic: Spuneti-mi care este situația pe piața fondurilor mutuale . Sunt vreo opt în funcțiune la ora actuală. Se conturează pe zone de interes comun ? Există cumva riscul de a se ajunge la confruntări nedorite ? De tipul celui dintre societățile de asigurări care s-a produs acum vreo doi ani cu efectele cunoscute?

George Danielescu: Deci piața fondurilor mutuale este în plină dezolvatre. în urmă cu doi ani exista pe piață unul singur - Fondul mutual al oamenilor de afaceri, astăzi sunt peste 10 fonduri autorizate și funcționează opt. Pe de altă parte această piață este în plină dezvoltare comparativ cu celelalte segmente ale pieței financiare și am aici în vedere în primul rând CEC-ul și societățile bancare. Deci, pe un anumit segment al populației cel care reușește să realizeze lună de lună sau în mod temporar disponibilități monetare se produce la un moment dat o anumită concurență între instituțiile financiare care au ca obiectiv atragerea disponibilităților ceea ce nu este rău și ceea ce se întâmplă absolut în toate economiile de piață. Fiecare scoțând pe piață diverse titluri financiare specifice si cu caracteristici diferite și care pot să atragă un anumit segment sau alt segment. Adevărul este că în ultima perioadă, în ultimi zece ani, așa cum arată statisticile dinamica fondurilor mutuale a fost mult mai accentuată decât dinamica celorlalte forme de economisire, se apreciază că spre sfârșitul acestui secol volumul depunerilor în fondurile mutuale vor depăși depunerile în societățile bancare.

Octavian Andronic: De ce ? Ce crează această atractivitate ?

George Danielescu: Sunt două avantaje: primul - flexibilitatea foarte mare a instrumentelor cu care lucrează fondurile mutuale. Deci, mecanismul de intrare si de ieșire din fond este foarte elastic, se poate intra si ieși oricând, cu costuri minime, costul de intare si de ieșire este foarte mic, rentabilitatea realizată de fondurile mutuale este superioară rentabilității depozitelor bancare, datorită faptului că fondurile mutuale pot investi într-o categorie mult mai diversificată de titluri decât o pot face societățile bancare. Vă dau un exemplu, fondurile mutuale pot investi pe piața de capital, deci burse, pe când societățile bancare nu pot face acest lucru. Deci se limitează într-un fel activitatea lor, al doilea element foarte important în prezent este că fondurle mutuale efectuează operații internaționale deci pot să-și plaseze banii pe piețele cele mai profitabile, de exemplu pe piețele din Asia de sud-est unde rentabilitățile realizate sunt foarte ridicate, deci mișcând banii dintr-un loc în altul realizează câștiguri mult mai mari pe termen scurt decât pot realiza băncile.

Octavian Andronic: Dle Danielescu, educația noastră economică, lipsa termenului de risc. Mersul lucrurilor ne arată însă că el este o prezență aproape permanentă, din acest punct de vedere credeți că fondurile mutuale spre deosebire de alte sisteme pot asigura garanții absolute ? Mă refer la posibilitatea ca omul care a luat un certificat de investitor să piardă, să nu poată să ia cu el mai mult să ia mai puțin.

George Danielescu: Eu vreau să precizez că toate plasamentele financiare sunt supuse riscului. Acest lucru există prevăzut și în normele legale și suntem obligați și noi să-l declarăm în toate prospectele și în toate materialele publicitare pe care le întocmim. Deci orice investiție financiară este supusă riscului nu numai investițiile în fondurile mutuale ci si toate celelalte investiții financiare inclusiv în depozite bancare si în alte titluri de acțiuni. Riscul de plasament este diferit în funcție de natura titlurilor, în funcție de societatea care emite titlul respectiv și pe de altă parte riscul de plasament poate fi diminuat în funcție de analiza care stă la baza investiției pe care o face fiecare. Aici este unul din avantajele fondurilor mutuale fată de o investiție făcută individual. Deci datorită faptului că fondul mutual este administrat de o societate formată din oameni pregătiți profesional pentru această activitate, care dispune de o bază materială suficient de bună, care are metode de calcul atunci acest risc se diminuează. Deci SAFI efectuează analiza societăților în care plasează banii, fie că sunt investiții în acțiuni cu mijloacele și tehnicile specifice, având informațiile necesare, lucru care nu ar putea să fie făcut de un investitor individual pentru că nu are nici pregătirea nici timpul necesar.

Octavian Andronic: Cu alte cuvinte intre a cumpăra o acțiune de la bursa si a cumpăra un certificat de investitor este preferabil a doua operațiune.

George Danielescu: Da și pentru faptul că noi , societatea de administrare cu banii pe care îi adunăm de la oameni, putem să cumpărăm 10 acțiune de la bursă. Ceea ce înseamnă că dacă uneia îi scade valoarea rămân celelalte care poate să compenseze scăderea acelei valori, pe când un investitor individual dacă nu are suficient de mulți bani să investească în toate celelalte acțiuni si îsi învestește banii tocmai în acțiunea a cărei valoare scade iată că riscul este foarte mare pentru el și mai diminuat pentru noi.

Octavian Andronic: Am sesizat neplăcerea cu care ați întâmpinat o posibilă asociere între jocurile piramidale și fondul mutual și pe bună dreptate. Vă înțeleg. Totuși am sentimentul că într-un fel relativul moment de dificultate al fondului a fost dat de asocierea cu fostul dvs. colaborator fusese angrenat într-o astfel de formă. Ați știut acest lucru ?

George Danielescu: N-am știut pentru că acesta a fost o surpriză și pentru noi și trebuie să vă mărturisesc noi l-am angajat pe Sorin Mahica în toamna anului 1993, în luna octombrie l-am angajat știind că abia terminase facultatea și tocmai de aceasta nu ne-am pus problema să cercetăm trecutul lui profesional. Pentru că am considerat că venit de pe băncile facultății nu are un trecut profesional. Deci nu am cerut un curriculum vitae, ca și altor angajați. Deci am aflat și noi cu surprindere de activitatea lui anterioară și n-avem ce să comentăm în această privință, organele abilitate își desfășoară ancheta, noi le stăm la dispoziție cu toate datele necesare.

Octavian Andronic: Considerați că operațiunile întreprinde ele ar putea afecta stabilitatea fondului ?

George Danielescu: Din punctul acesta de vedere dânsul nu avea experiența și competența în cadrul firmei încât să afecteze stabilitatea firmei.

Octavian Andronic: Dle Danielescu, actualele FPP-uri vor constitui concurenți serioși pentru Fondul Mutual si cu ce consecințe credeți ?

George Danielescu: După informațiile pe care le am, FPP-urile se vor transforma în societăți de investiții. Si vor administra acțiunile unor societăți comerciale cărora le-au rămas un portofoliu. Pentru că este un mare număr de societăți comerciale, ele vor avea un volum de activitate foarte mare deci vor avea un patrimoniu suficient de mare ca să constituie un concurent foarte mare pe piață. Cum vor fi în continuare depinde foarte mult de modul lor de transformare , de legislația în acest domeniu, până când vor deveni independente. Sigur că vor deveni un concurent foarte mare pentru noi, dar în același timp noi avem și unmare avantaj pe care nu-l au FPP-urile, noi am atras bani de la populație, deci în portofoliul nostru există sume lichide pe care FPP-urile nu le pot avea decât dacă își vând o parte din pachetele de acțiuni ceea ce este foarte greu.

Octavian Andronic: Ati acuzat la un moment dat interferențe politice în economie. Ati afirmat de exemplu că sporul de atenție cu care autoritățile ar fi luat în vizor SAFI se datorește pe de o parte inapetenței pentru economia de piață a premierului iar pe de alta a unor resentimente personale de pe vremea când erați sef. Vă mențineți părerea din acest punct de vedere? Vreau să vă spun că nu-mi place să discut despre acest subiect, dar sigur că nu poate fi evitată discuția.Cred că Fondul Mutual administrat de mine reprezintă o instituție specifică economiei de piață, caracteristică, în întregime privată. Una din puținele instituții financiare în întregime private de pe piața românească. Fondul Mutual pe care îl administrez eu a ajuns la volumul activelor de sute de miliarde de lei, ceea ce demonstrează pe de o parte succesul acestei inițiative, și pe de altă parte demonstrează că oamenii care au investit în fondul mutual au beneficiat de un câștig substanțial pe perioada cât au fost membri ai fondului si au manifestat o anumită încredere fată de o inițiativă privată. Pot să vă spun că în cursul anului 1995 noi am efectuat plăți către cei care au dorit să -și răscumpere certificatele de investitor de 86 miliarde lei. Deci, o sumă foarte mare care reprezintă un câștig pentru cei care ne-au arătat încredere pe parcursul anului trecut. Toate aceste succese asociate dacă vreți și cu zona politică din care provin eu «-au făcut acele afirmații de care ati vorbit dvs.

George Danielescu: Deci, într-un cuvânt no coment.

Octavian Andronic: În grupul din care faceți parte și pe care din rațiune de expresivitate l-aș numi grupul Cataramă există societăți comerciale, există o societate de asigurări si acest fond mutual. Este o masă căreia îi lipsește un picior: banca. Ce intenții există din acest punct de vedere?

George Danielescu: Așa cum ați spus și foarte bine grupul Cataramă, pentru că indiscutabil Viorel Cataramă este liderul acestui grup, acest grup a avut o dinamică economică si financiară importantă si datorită faptului că în acest grup există oameni pregătiți în aceste domenii, inclusiv în domeniul financiar, noi ne-am stabilit o strategie pentru a fi prezenți în toate domeniile financiare importante ale acestei piețe care se dezvoltă și în România mai greu dar totuși se dezvoltă. Deci, am dorit să fim prezenți pe piața investițiilor pe termen scurt și am înființat acest fond mutual, am dorit să fim pe piața investițiilor pe termen lung și avem o participare importantă la două societăți de asigurare vreau să precizez pentru că suntem acționari majoritari la Casa de Ajutor Românesc,dar avem un procent de 20 % și în societatea de asigurări ARDAF deci ceea ce demonstrează o linie de acțiune, am înființat de asemenea un fond privat de pensii tot pentru atragerea investițiilor pe termen lung, și pentru ca tot acest mecanism să aibă o bază financiară solidă am înființat si o bancă comercială. își propune să fie o bancă de depozitare pentru fondurile pe care le administrăm. Vreau să precizez încă odată că înființarea societății bancare nu are nici o legătură cu resursele fondului mutual ci este o inițiativă cu totul si cu totul separată. Banca este în prezent în așteptarea autorizației de constituire.

Octavian Andronic: Dle Danielescu, timpul afectat emisiunii noastre s-a sfârșit, nu- mi rămâne decât să vă mulțumesc și să sper că din această discuție telespectatorii noștri au înțeles, mult mai bine decât până acum ce înseamnă fondul mutual. Vă mulțumesc. La revedere.  2010 ©  Ziarul personal
http://www.zp.ro/